Nybesök

Vi börjar med att du berättar om bakgrunden till dina besvär, även kallad anamnes. Du får bland annat berätta om vad som har hänt, hur längesen det skedde och andra grundläggande frågor som gör att jag kan bilda mig en uppfattning om just ditt besvär. Sen går vi vidare med en undersökning där jag fastställer en diagnos. Utifrån diagnosen lägger vi upp en plan för behandling, det kan röra sig om t.ex. träningsupplägg, triggerpunktsbehandling, manuella tekniker, dry needling och rådgivning. Det går även utmärkt att komma in i förebyggande syfte. Vi lämnar in vår bil på service några gånger om året, så varför inte ta hand om vår kropp på samma sätt. Vi har bara en!

Ett nybesök tar ca 45 minuter och kostar 790 kr.

Återbesök

Vid återbesöket utvärderar vi hur det har gått sedan senaste besöket: har dina besvär avtagit, har dina träningsövningar gått bra, har det har uppstått några funderingar etc. Sedan fortsätter, eller vid behov justeras, den behandlingsplan som vi lade upp under nybesöket.

Ett återbesök tar ca 30 minuter och kostar 750 kr.

Avbokning ska göras senast 24h innan din avtalade tid.

Vid avbokning senare än 24h debiteras fullt pris.

Avbokning sker genom att kontakta mig på antingen mail eller telefon.