Migrän

Vad är migrän?

Migrän är en neurologisk sjukdom och till skillnad från spänningshuvudvärk är smärtan vid ett migränanfall mycket kraftig. Den beskrivs oftast ensidigt och många gånger är smärtan pulserande/bultande och knivskarp. Migränanfall kan komma plötsligt och en del blir illamående och kräks. Överkänslighet mot exempelvis starka dofter, ljus och ljud är andra vanliga migränsymtom. Omkring 15 procent av den svenska befolkningen har migrän och i Sverige är det mer vanligt hos kvinnor än män. Det förefaller vara ärftligt med genetisk grund.

Två händer som masserar en rygg

Behandling för migrän 

Först och främst är det viktigt att lära sig vad som kan orsaka ett anfall för just dig, och vad du själv kan göra för att undvika dessa så kallade “triggers”.  Det minimerar risken för att utveckla ett migränanfall med eller utan aura.

Ett bra alternativ är att föra så kallad migrändagbok för att få en överblick på sina besvär över tid. 

Utöver medicinering är det viktigt att gå på förebyggande behandling. Här är några exempel på vad jag som naprapat kan göra för att avlasta dina besvär: 

 • Medicinsk Akupunktur
 • Muskulär behandling
 • Ledmanipulation 
 • Träningsråd 
 • Träningsövningar 

Vad är orsaken till migrän?

Orsaken till migrän är inte helt kartlagd men senaste forskningen per 2023 visar att  det är en huvudvärkssjukdom som startar i hjärnan och ger symtom ut i kroppen. Det finns två hypoteser kring varför migrän uppstår och den ena utesluter inte den andra. Kortfattat är första hypotesen att det kan finnas en dysfunktion i den del av hjärnstammen som kontrollerar hur kroppen reglerar, bearbetar och uppfattar smärta och sensorik. Den andra är att en inflammation i hjärnan uppstår, med kraftiga kärlsammandragningar och en lokal syrebrist som följd. Det i sin tur leder till smärta och migränanfall. 

En koppling till olika typer av födoämnen, till exempel starka ostar, choklad, citrusfrukter och röda viner, har kunnat ses. Utöver detta kan även mental stress, mycket hård fysisk aktivitet, sömnbrist eller hormonsvängningar vara utlösande faktorer.

Efter ett migränanfall

 • Kan man känna sig dåsig och trött i allt från några timmar upp till ett par dagar. Aptitlöshet är vanligt.

 

Aurasymtom 

 • Är vanligtvis den inledande fasen i en migränattack och håller i allt från ett par minuter upp till en timme. 
 • Varierar från person till person och vissa upplever det vid varje anfall, andra inte alls.
 • Flimmerskotom. Ett zig-zag mönster uppstår i delar av synfältet. 
 • Ett synfältsbortfall uppstår.
 • Mindre vanligt men förekommande är lätta domningar och känselbortfall i ansikte/arm. 
 • Huvudvärken börjar oftast efter att aura symtomen avtagit. 
 • Du kan ha aura utan smärta.

Vill du veta mer och få experthjälp, boka en tid redan idag!

Kontakta mig för mer information eller boka direkt här!

Avbokning ska göras senast 24h innan din avtalade tid.

Vid avbokning senare än 24h debiteras fullt pris.

Avbokning sker genom att kontakta mig på antingen mail eller telefon.