Triggerpunkter

Triggerpunkter avser överkänsliga punkter inom skelettmuskulaturen som kan orsaka lokaliserad smärta, ömhet och till och med utstrålande smärta i andra delar av kroppen. Dessa punkter återfinns oftast i muskler som har utsatts för stress, överanvändning eller skada.

En triggerpunkt kännetecknas ofta av en kännbar knöl eller knut inom muskelfibrerna. När tryck appliceras på en triggerpunkt kan det utlösa en ”ryckrespons” eller en strålande smärtsensation. Dessa punkter kan begränsa muskelfunktionen, minska rörelseomfånget och bidra till muskulära obalanser i kroppen. 

Behandlingen av triggerpunkter kräver ett heltäckande tänk för att på bästa sätt kunna ta itu med de underliggande orsakerna och lindra de associerade symptomen som kan uppstå. Som naprapat använder jag flera effektiva tekniker för att ge mina patienter lindring.

Naprapat masserar en rygg

Triggerpunktsbehandling

En vanlig använd metod är triggerpunktsbehandling, vilket innebär att jag applicerar lokaliserat tryck på triggerpunkten för att lindra spänningar och främja avslappning i den drabbade muskeln. Detta kan göras manuellt med hjälp av händer, fingrar eller armbågar, eller med hjälp av specialverktyg som ger ett precist tryck.

En annan teknik som jag ofta använder mig av är dry needling. Detta innebär att jag för in tunna nålar direkt i triggerpunkten för att stimulera en terapeutisk reaktion och underlätta muskelavslappning. 

Utöver det integrerar jag ofta ledjusteringar i mina behandlingar för att adressera eventuell underliggande ledstörningar som kan bidra till utvecklingen eller beståndet av triggerpunkter. Genom att återställa de berörda lederna kan vi lindra spänningar och stress i de omgivande musklerna, vilket möjliggör förbättrad funktion och minskad smärta.

Jag inkluderar även egenvårdstekniker som en del av behandlingen av triggerpunkter. Detta kan innefatta allt från mjuka stretchövningar, värme- eller kylterapi, hemövningar till ergonomiska anpassningar. Alla nämnda metoder hjälper dig att aktivt delta i din egen återhämtning och i förebyggandet av att triggerpunkter ska uppstå i just dina muskler!

Individanpassad behandling

Det är viktigt att notera att varje patient är unik och att mina behandlingsmetoder alltid anpassas efter det individuella behovet. Genom att genomföra en noggrann undersökning och ta hänsyn till patientens individuella sjukdomshistoria kan jag fastställa den lämpligaste behandlingsplanen.  

Sammanfattningsvis så kan jag, i egenskap av naprapat, hjälpa mina patienter genom olika manuella tekniker, dry needling, ledjusteringar och egenvårdsmetoder. Jag strävar alltid efter att hitta orsaken, lindra symtom, återställa muskelfunktion och förbättra mina patienters allmänna välbefinnande.

Kontakta mig för mer information eller boka direkt här!

Avbokning ska göras senast 24h innan din avtalade tid.

Vid avbokning senare än 24h debiteras fullt pris.

Avbokning sker genom att kontakta mig på antingen mail eller telefon.